Szkody

  • Szkody z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, a także poszczególnych zdarzeń losowych
  • Szkody z ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych
  • Szkody z OC wynikającej z prowadzonej działalności i posiadanego mienia (zarówno odpowiedzialności deliktowej jak i kontraktowej, a także OC za produkt) m.in. skutki propagacji drgań/wibracji przy realizacji inwestycji,
  • Szkody z ubezpieczenia maszyn i urządzeń (w tym sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego),
  • Szkody w środkach obrotowych,
  • Szkody z OC zawodowej inżynierów budownictwa, architektów, geodetów, radców prawnych itp.
  • Szkody z ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku (BI)
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.